För dig som vill flytta till släkt/familj i Sverige eller ansöker om uppehålls tillstånd för släktingar eller familjemedlemmar så som: fru/maka, man/make, barn, sambo. 2018!
 • Tele fnask: Migrationsverket ansökan om uppehållstillstånd

  by

  du skickar med syns tydligt. Föräldrarna ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till Jovan i Sverige. Jovan från Serbien har bott i Sverige i tio år och

  har permanent uppehållstillstånd. Dokument du ska skicka med kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid, utfärdandeland, namnteckning och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt. När Migrationsverket har handlagt Felipes ansökan blir han beviljad permanent uppehållstillstånd eftersom han och Sara redan har bott tillsammans så länge utomlands. Ett medgivande kan vara ett brev undertecknat av den andra vårdnadshavaren där denne skriver att han eller hon godkänner att barnet flyttar. Om du har uppehållstillstånd och vill fortsätta bo i Sverige efter att ditt til lstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd. Om du har haft.

  Migrationsverket ansökan om uppehållstillstånd

  Utfärdandeland, hon har också fått ett arbete i Sverige elsa anna docka så att hon kan försörja Felipe. Därför måste den andra vårdnadshavaren som inte följer med till Sverige lämna sitt medgivande till att barnet får flytta till Sverige. Ex, kopia av hyreskontraktet som visar att han och Sara har bott tillsammans och intyg som styrker att Sara är gravid. Om du är gift eller registrerad partner med personen i Sverige ska du också bifoga vigselbevis.

  Bröstförstoring via armhålan Migrationsverket ansökan om uppehållstillstånd

  Jovan och hans föräldrar önskar att föräldrarna kunde flytta till best western borlänge Sverige och bo med Jovan så att han kunde ta hand om dem. När de har kommit till Sverige bokar Felipe tid på Migrationsverket ont i underlivet vid samlag för att lämna foto och fingeravtryck till sitt uppehållstillståndskort. I Serbien bodde Jovan tillsammans med sina föräldrar som han också försörjde. Men har bott på samma adress där båda har varit skrivna på kontraktet. Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Om du öppnar blanketterna i senaste versionen av Acrobat Reader kan du också spara den ifyllda blanketten. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

  I Sverige har båda vårdnadshavarna rätt att vara med i beslut som gäller barnet.Du ska besöka ambassaden eller generalkonsulatet i det land där du bor.

Sök

Kategorier

Arkiv