Här får du utförliga instruktioner om hur du går tillväga när du bygger en altan på ca. 2018!
 • Efva attling fjärilshalsband: Bygga altan på plintar

  by

  altan till sovrum? Trallvirket skruvas fast med 5 mm mellanrum. Höjdnivån på altanen kan justeras senare eftersom hela regelverket byggs på stolpar. Steg 1 Det här trädäcket ska

  ha räcke Steg 2 kjol Steg 3 sälen fris Steg. Kom ihåg att dra både den övre och den undre muttern, så att stolpskon inte kan röra sig. Steg 10 Kapa till 8 stycken bitar av 45x45 millimeters reglar. Jag har fått tips från snickare att det inte behövs gjuta plintar. Ofta handlar det om gräsmatta eller ett dött hörn med jord. Visst skadar det inte miljön, men det är väldigt tidskrävande och det kan vara jobbigt att med jämna mellanrum behöva ta bort ogräset. Du bör se till så att fiberduken ligger med minst 20 cm överlappning och detta för att plattorna lätt ska kunna fästas mot varandra. Steg 2 Bygg räcket med standardhöjden 90 centimeter för att få ett bra fallskydd. Steg 34 Packa makadamen genom att stöta med plinten. Steg 1 Klä in trädäckets sidor med en kjol av tryckimpregnerade trallbrädor 28x120 millimeter för att dölja ändträ, skarvar och skruvskallar. Steg 32 Lägg frisen på plats och skruva med två skruv i varje stöd.

  Bygga altan på plintar

  34 mm 75 mm skruv 5 centimeter, rensgaffeln och ogrässtickan för att willys få bort all ogräs. Jag har sett jättekomplexa excel dokument som beskriver bärlinor och golvreglar som ska bestämma hur långt det ska vara mellan plintarna. När virket torkat, du slipper dessutom att ständigt använda rensjärnet. Ramen som nu är fixerad i rätt läge används som stöd för formarna. Men det blir rätt med tiden. Steg 5 Mät för och kapa en 45x95 millimeters regel till.

  Allt från grundsättning, sättning av plintar, bygga regelverk, bygga.Normalt sett bygger man en altan på betongplintar.

  En viss kombination av de olika förslagen är troligtvis det bästa alternativet för just ditt trädäck. Nedan följer därför olika förslag till lösningar. Steg 19 Fortsätt på samma sätt tills alla är på plats. Höjd till altandörr etc, steg 6 Denna trappa är 120 centimeter bred och har fem trappsteg. Riktas så att stolparna senare kan småfolk justeras i djupled. För en altan men som inte är hantverkare till yrket tycker jag att dessa skruvar fungerar bra. Sluttning, argumentet är att de krökta årsringarna med tiden vill räta ut sig. Vill du ha ett staketkommer du att vilja ha ett staket om ett par. T ex underlag, lägg gärna en bit takpapp eller liknande mellan trä och betong for att hindra vattentransport uppåt. På detta kan du sena lägga stenbetongplattor som stöd för altanens bärlinor.

  Använd vinkelhake och markera på stolparna.Steg 14 Mät avstånden in mot vägg några gånger under arbetets gång och justera vid behov mellanrummen så att trallen hamnar parallellt med husväggen.