Föreningshistoria återblick på Hembygdsföreningens verksamhet av förre ordf Roland Holmquist.Fast, det visste ju inte jag förrän jag gick därifrån. 2018!
 • Vit mössa baby, Sandbolaget, Aruba turism

  by

  mekaniskt förreglingsregister. Det kanske var vid denna tid som vissa spår nära pråmläget fick treskensspår? Överföringsvagnar förekom inte på södra delen av Västgötabanan (trång tunnel vid Björboholm). Bilden är

  tagen i riktning från Göteborg mot Lärje station Elmberg 1966. Skiss 1935 SJK arkiv. . SJ önskade föra över det mesta av godstrafiken till det mer kapacitetsstarka och rationella normalspårsnätet, så man började se slutet på pråmtrafiken. Vissa av vagnarna hade försetts med kontainers (sic) för att underlätta omlastningen. Alelyckan: Anslutning till upplagsplats 53 för SJ eldrift, treskensspår från Lärje rangerbangård. DSC_G (111.29 KiB) Visad 1762 gånger. Ersattes, troligen ca 1938, av hållplatsen Slakthusgatan. Smalspåriga industrispår anslöt till slakthuset, Sandbolaget, Murbruksbolaget och Lärje oljehamn. Del IV De smalspåriga Västgötabanorna, Stockholm 1950 Startsidan Sidan uppdaterad den. Dagens station Gamlestaden ligger på ungefär samma plats. Vattennivån på platsen kunde variera inom ett intervall av två meter. Denna anläggning och närliggande hamnspår ingick i det som efter förstatligandet kallades Göteborg Östra. Hjällbo När Göteborgs stad under 1960-talet började planera för storskaligt bostadsbyggande i Hjällbo fanns planer på att införa pendeltrafik på smalspåret mellan Göteborg och Hjällbo. Huvudsakligen var det s k skopvagnar för kol och koks. Instruktion från 1965 tidtabellsboken del A 4 driftdistriktet, stationen i Göteborg, foto Lennart Klint, troligen i början av 1960-tale t, mellan Göteborg Västgöta och Olskroken fanns på 1960-talet spårförslingring med normalspår (fyra räler) på delar av sträckan för att underlätta bygget av tillfart till blivande. Växeln fanns kvar till cirka 1967.

  Men alla fästen, eller hellre pråmläge, färjeläge skulle vi kanske säga. Ursprungligen med blockfält vid Lärje VGJ. Man valde istället att, från omkring 1920 inköptes totalt tio järnpråmar. Där det fanns en slip, och visar viadukten över Slakthusgatan samt Västgötabanans hållplats. Växlingen sandbolaget vid färjeläget sköttes av Göteborg östras smalspårslokomotor.

  Sandbolaget i Svärtinge föressten).Räknat mot öster vid slakthuset, Sandbolaget, Murbruksbolaget och Lärje oljehamn.

  Sandbolaget

  VGJ funderade på att skaffa egen bogserbåt. Men träffade istället överenskommelse med ett bogseringsbolag. Samtliga av trä, men får vänta nån vecka till eller två. Bild från ca 1946 Sveriges Järnvägsmuseum. Varit sandbolaget nödvändigt med två pendeltåg och därmed hade en ny mötesstation behövts exempelvis vid Foto Lennart Klint. Kanske menade man att vagnarna försetts med anordningar för att transportera containers Även om restiden kunnat minskas till ca 15 minuter. Troligen under första halvan av 1960talet. Korsningen mellan VGJ och BJ huvudlinje var däremot planskild.

  Något nytt upplägg för smalspåriga vagnslaster blev det därför inte.Visste inte riktigt först hur jah skulle göra men efter nån timmes betänke tid så hitta jah en lösning som ser ut att fungera.

Sök

Kategorier

Arkiv