2018!
  • Reklamera telefon - Ektrappa

    by

    Den kan alltså inte skickas per ektrappa epost. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Personuppgifter kan även behandlas för att Företaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Idag säljer vi trappor både i Sverige och på export. Företaget kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till Företaget i syfte att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som användare av våra tjänster eller dig som en arbetssökande kandidat. De personuppgifter som Företaget behandlar är krypterade och behandlas enligt nedan.


    Dina uppgifter sparas ner oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. AB Vitaby Snickerifabrik Ektrappa, integritetspolicy, om du samtycker till att vi förser dig med information från oss eller Tredje Part kan du alltid välja bort detta på webbplatsen för FormTrappan Tillverkning AB Webbplatsen vid ett senare tillfälle. Företaget eller vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Spaljepinnar och stolpar med designspår, vitabytrappan tillverkas av AB Vitaby Snickerifabrik i Vitaby.

    Vilka personuppgifter behandlar vi?Denna policy hjälper dig.Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Sök

Kategorier

Arkiv