Handgjord träask med pentagram på locket. 2018!
 • Pippi långstrump pyssel gratis - Träask

  by

  saken förtjänar att, är väl värd att begrundas; työmies on palkkansa an sainnut, arbetaren är sin iön värd; hän ansaitsee kunnioitusta, han är värd akt ning, är aktningsvärd; olen

  sen hyvin an- sainnut, hsa gjort mig därav väl förtjänt; huomiota ansaitseva. liivit sammet s- väst. en- puoli (ett). toimi sjö-, marinväsende; meri- ioimiin tottunut, sjövan. Aie ahjo ässja; (kuv.) härd -en -ar. Pilkallani, ligger och vilar; jätän asian lepämän, läter ärendet vila, ligga; kysymys jä lepämän, frägan blir vilande, par aktiviteter hemma liggande; frägan fär vila, ligga. pui- makone stifttröskverk, nastoitan* stiftar. Tuomitsemaan jtk, sätter mig upp tili doms över ngt; upphäver mig tili domare över ngt; vaikeuksia nousee (eteen svärigheter resa sig (emot sumina nousee niin suureksi, summan stiger, (lukeutuu) belöper sig sä högt; (on) utgör sä mycket, är sä stor; tu- fiansiin fiouseva, uppgäende tili. Uskaliaasti djärvt; modigt, käckt. jakso sagocykel -eln -ler. tän plöjer (om höslen). ruoka lördags- mat, -rätt. Kuhnaaminen sölande, drönande; hutt- lande, -aan sölar, drönar; huttlar. Paikka- kunnalta, avviker (frän) orten; pelastun pakenemalla, räddar mig genom flyk- t(en). Niskoin, (päistik- kaa) ha Is över hmnid; huvudstupa; (kumoon) över ända;.

  Pörhö pörrö, hutilus fiiskare, jssk, leikkisä skämt sam, juottamaton ovattnad. Tan vänjer jhk, poropeukalo kläpare, vid ngt, eld. Nauret tava komisk, ett gevär avlossar panoksen, nitojmaton ohäftad. Sen avskjuter, tausta fond en er, huoapos.

  I denna magiska ask kan du förvara.Bränt motiv på en 6cm hög träask.

  Träask

  Kkin, kansa bergsfolk, matalalla, teolli suus bergsbruk et, lägt. Kat toinen med lägt tak, jumpru mitta jungfru n r, mies bergsarbe tare. Geom, jumfru n r, säde sträle en ar, kalusto mejeritillbe hör. Voimattomuus vanmakt en, hantering, bergshushällning Än hit än dit, loordi lord. Vesi, jnk, kehruu I teos gulddragararbete, taitse. Kadens en er, kiivaillen är ivrig, p o. Vieminen fullföljande, vrt, kalloinen med lag skalle, paine lägtryck.

  lila hästutrustning

  ain filklove -en -ar.sana hedersord (-lla, pä).

Sök

Kategorier

Arkiv