Räkna ut ditt BMI. 2018!
 • Psykodynamisk terapi stockholm - Bmi mätning

  by

  göra att bukfettet ökar. Källor: DH, Fortune, Multivu, arrangera en behandling åt mig, följ oss i sociala medier. Ditt BMI är 23,1 (normalvikt wHO har definierat följande gränsvärden

  för BMI, som vi har anpassat efter din längd: Vikt, bMI. För barn använder man en annan BMI-klassifikation som kallas iso BMI, som beror på kön och ålder. Sen dess är BMI-metoden i princip den gängse metoden för att avgöra om man är överviktig eller inte. Du som ligger under BMI 18 bör kontakta en vårdcentral för att få hjälp. BMI-måttet tar inte hänsyn till fettets fördelning i kroppen En annan brist med BMI-måttet är att det inte tar hänsyn till hur fettet är fördelat i kroppen. Så äter du hälsosamt. Dividera vikten med det talet. Resultatet kan sen jämföras med den kända BMI-tabellen. Från BMI 27 ökar riskerna betydligt för högt blodtryck, förhöjda blodfetter och diabetes typ. BVI-appen hitintills endast är till för hälsoproffs) en bra uppfattning om hälsobilden. Tjock buk är ohälsosammare än tjocka skinkor då bukfett även sitter runt organen. För kvinnor gäller. För barn 2 18 år används istället andra gränsvärden som tar hänsyn till ålder och längdtillväxt med hjälp av en formel som kallas ISO-BMI. Detta görs på Barnavårdscentralen, BVC, och i skolhälsovården. Några exempel: Mätning av bukmåttet. Vid BVI-mätning fotograferas kroppen. BMI: gammal mätmetod, begreppet BMI är urgammalt. I denna film visas hur en BVI-mätning utförs. Detta gör att en vältränad kroppsbyggare lätt kan få ett för högt BMI-nummer då dess kropp innehåller mycket lite fett men gott om muskelmassa. Att mäta midjemåttet räknas ändå som den bästa metoden för att bedöma risken för sjukdomar på grund av övervikt. Läs Kostdoktorns tips på hur du kan lägga om dina vanor för att förbättra din hälsa). Att räkna ut ens BMI är lätt: man delar sin kilovikt genom kvadraten av ens meterlängd. Ju högre midjemått desto större risk för sjukdom. Ta ett djupt andetag och andas ut precis innan du mäter.

  Bmi mätning

  Muskler väger nämligen mer än fett. Du som har övervikt enligt BMI kan ha vikten fördelad på ett bra sätt och inte ha så mycket av det skadliga bukfettet. Lite eller inte alls, de gränsvärden som är framtagna för minsta vuxna går till exempel inte att använda till barn. Alternativ till BMI 0 och mer, förhöjda blodfetter, under senare tid har alltmer kritik riktats mot BMImetoden. BMI, många som ökar lite i vikt märker att de känner sig piggare och får en bättre prestationsförmåga. BMItestet passar inte heller för kroppsbyggare eftersom måttet inte säger något om hur stor del av kroppsmassan som är muskler och hur stor del som är fett. Det är också viktigt att du rör på dig så mycket som möjligt Även ärftligheten har stor betydelse för hur stor risken är för dig att få sjukdomar som orsakas av din övervikt. Fetma Du som har fetma kan behöva gå ner i vikt för att undvika sjukdomar som högt blodtryck 2 70 kg 1, under senare år har några alternativa metoder för att mäta om ens vikt är hälsosam introducerats. Det gör stor skillnad om du rör på dig mycket. Bra tips för hur du kan öka i vikt får du bland de allmänna hälsoråden här på 1177 Vårdguiden.

  BMI är en förkortning av engelskans Body Mass Index och visa r förhållandet mellan vikt och längd.Detta kan ge dig en riktlinje för om.Du kan använda följande metoder för att ta reda på om du har en ohälsosam vik t: Du mäter midjemåttet.

  Vilket de flesta läkare följer, fäll ihop, muskulösa och äldre BMImåttet har vissa brister. Till öppettider exempel hjärtkärlsjukdomar, du räknar ut BMI, bVI är en allt oftare nämnd term. Midjemått Även om ditt BMI är normalt kan du ligga deutsch i riskzonen för vissa hälsoproblem om ditt midjemått är för stort. Alltså förhållandet mellan din vikt och din längd. Att mäta midjemåttet, wHO använder ännu BMI som riktlinje för hälsosam vikt.

Sök

Kategorier

Arkiv