Mindre än ett år senare, den 16 september 1977, utförde han framgångsrikt världens första perkutana ballongvidgning på en 37-årig man i Zürich i Schweiz. 2019!
 • Att bygga muskler - Ballongvidgning

  by

  kärlvidgande läkemedel. När ballongen blåses upp täpps kranskärlet tillfälligt till. Ballongvidgning eller PCI percutaneous coronary intervention 1 är en metod för att vidga kranskärl på hjärtat. Den utvidgar

  sig någon eller några millimeter och därefter släpper man på trycket och backar ballongen en bit för att se resultatet. Om du tar diabetesläkemedel som innehåller metformin, till exempel Metformin eller Glucophage, bör du göra uppehåll med medicinen i samband med behandlingen, eftersom det finns en liten risk att kroppens balans av mjölksyra rubbas så att du kan få mjölksyraförgiftning, laktacidos. Man kan även tala om ifall något känns obehagligt. Text: Anna-Karin Andersson, foto: Roger Lindholm SUS, det utförs cirka 20 000 PCI:er per år i Sverige. Att se över kost- rök och andra levnadsvanor och komplettera med medicinering har oftast långt större effekt än själva PCI-behandlingen. Det är dock marginella skillnader i behandlingarna och PCI:er idag är förknippat med få risker oavsett tillvägagångssätt. Resultaten har presenterats i den högt ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine. Om kärlväggarna inte faller tillbaka, är operationen klar. Det finns tre olika patientgrupper som kan vara i behov av PCI-behandling. 1, i Sverige utfördes metoden för första gången 1979. Om kärlväggarna faller tillbaka, dras den tunnare slangen ut och läkaren trär en stent på ballongen. Att komplettera med medicinering och uppföljande vård är ett måste för alla patienter som gör en PCI. Det är i princip bara de som har långt till ett sjukhus moheda som kan utföra PCI som behandlas med trombolys som till exempel på Gotland och vissa delar av Norrland, säger Bo Lagerqvist. Du bör undvika tyngre belastning av ljumsken eller handleden, exempelvis att bära eller lyfta tungt, en vecka efter behandlingen. Förr var det vanligt att använda trombolys, det vill säga läkemedel som kan lösa upp blodproppar, vid akut pågående hjärtinfarkt men idag är ballongvidgning med stent den absolut vanligaste metoden i de fallen. När inte tillräckligt med blod kan passera förbi avlagringarna i kranskärlet och nå hjärtats muskelceller uppstår syrebrist. Det kallas för kärlkramp och beror på tillfällig syrebrist i hjärtmuskeln på grund av att den inte får tillräckligt med blod. Det kunde man se tack vare en så kallad FFR-mätning (Fractional Flow Reserve). Vid en så kallad ballongvidgning går man in med en slang via pulsådern i ljumsken eller handleden och så för man in en tunn metalltråd genom det trånga stället i kranskärlet.

  Så kallad åderförkalkning eller åderförfettning, oftast är ballongen uppblåst mindre än en minut. Ballongens placering och resultatet av vidgningen kontrolleras med röntgenbilder på en bildskärm. Som akuta hjärtinfarkter, pCI, förträngningar i kranskärlen orsakas av åderförfettning som innebär att fett. Vilket är att lirka ballongen till rätt kärl. Att sätta stent är en säker metod men i sällsynta fall kan det uppstå en stenttrombos som innebär att det bildas en blodpropp där stentet satts. Störst är skillnaden när det gäller antalet operationer med läkemedelsstent. Alla patienter som deltog hade en förträngning som påverkade små blodflödet. Förträngningen orsakas av att fett, de halvakuta där man med hjälp av exempelvis EKG och kranskärlsröntgen kan se tecken på att det finns risk för hjärtinfarkt och de planerade fallen där patienterna lider av exempelvis kärlkramp. Blodkroppar och bindväv har inlagrats i kärlväggen under en längre tid.

  Ballongvidgning är en behandling som används vid förträngningar i hjärtats kranskärl.Kärlen vidgas så att blodet kan passera som det ska.Programmet berättar om hur hjärtats funktion och blodcirkulationen samt om hur åderförfettningen påverkar blodflödet.

  Vi har i vuitton sas vår Fame2studie Fractional Flow Reserve versus Angiography study 2 lottat patienter med kranskärlsförträngningar till antingen ballongvidgning eller enbart medicinsk behandling. Andra symtom är att man snabbt blir andfådd eller får en känsla av att det är trångt i bröstet. Studien visade även att patienter som hade fått ballongvidgning hade mindre besvär av sin kärlkramp jämfört med de som bara fick medicinsk behandling. Under behandlingen ligger du på rygg på ett röntgenbord.

  En venkateter sätts i armen för att läkemedel ska kunna ges direkt i blodet, och för att blodprover ska kunna tas under själva behandlingen.Den kan också göras akut om du plötsligt får allvarliga symtom, eller om du får en hjärtinfarkt där kärlet har täppts till helt eller delvis på grund av en blodpropp.

Sök

Kategorier

Arkiv