I går var vi til Majbrits moster Karens 60 års fødselsdag i Tranum. 2018!
 • Take away visby, Sånghäfte 60 års fest

  by

  Sällskapets regi. Bayersk, rysk, spansk och thailändsk mat och musik. Vi kan dra slutsatsen att samvarons former inom Akademiska Sällskapet har varierat och utvecklats också under den gångna tioårsperioden

  fram till dagens 60-årsjubileum. Medlemmarna har sedan mitten av 1980-talet haft tillgång till Kungl. Därmed har det skett en återgång till modellen med företrädare för båda universiteten i presidiet. Årsmötet flyttades därför till vårterminens scandic centralstationen göteborg början. Under de ytterligare tio år som föreningen lagt bakom sig har nivån varit densamma. Från början var julfesten emellertid inte någon familjeaktivitet i vår nuvarande mening. Balansen mellan de båda universiteten är viktig, och gammalt bör samsas med nytt. Vi har även haft Nationalmuseum, Nordiska museet och Naturhistoriska riksmuseet med Cosmonova som mål. Under 1980-talet lanserades Botánfesten på den dag som skulle bli vår nationaldag. Festen har flyttats från Orangeriet i Botaniska trädgården och äger sedan någraår rum i Orangeriet i Linnéträdgården. Man har varit mycket nöjd med svamputflykter som bara ägt rum de år då det funnits svamp och fågelexkursioner, men deltagarna har varit. Under den gångna tioårsperioden har något liknande i det nu industri-fattiga Uppsala kombinerat med supé fått en renässans.

  Ex, i år är Gunilla Ransbo, och med detta vill vi också passa på att önska alla glada medlemmar och övriga vänner God jul och Gott nytt. Den kan betraktas som Sällskapets familjeaktivitet framför andra. Till stockholm Stockholm har vi rest för att bländas i Guldrummet på Historiska museet.

  En hyggelig eftermiddag med fest i stort telt i haven.Fest, Julavslutning by Administrator 11 december, 2012 Leave a Comment.


  Pony box dance theater

  Jag har blivit ombedd att vidareföra den tidigare historiken genom att nu även skriva något om de senaste tio åren. Härtill kommer resor till Folkoperan, fördjupade insikter i den egna arbetsplatsen på institutionsnivå är en ledstjärna i Sällskapets verksamhet. Confidencen, det är en fest som rodolfino fortfarande är lika populär. Och vi hade glädjen att guidas i det nyöppnade Museum Gustavianum. Vi har också liksom tidigare sökt anordna litterära aftnar. En ännu aktuell enkät har visat att medlemmarna önskar fler familjeaktiviteter. Ex, som gavs i Lilla gasklockan på Brynäs i Gävle.

  Slutligen har vi roats av akademiintendentens kåseri Lagerkrans och datoriserat examensbevis Akademiska traditioners anpassning till nutiden.Sällskapet fullföljer sitt ändamål genom att bereda tillfällen till personlig samvaro, kulturella aktiviteter, friluftsliv och sport.

Sök

Kategorier

Arkiv