Önskar du ändra eller avboka din resa, vänligen kontakta, tallink, siljas kundservice, tel 46(0) Vid ändring och avbokning gäller våra resevillkor. 2018!
 • Kraftig blödning vid ägglossning - Avboka resa tallink

  by

  i Sverige. Intyg/Blanketter 0-14 och 0-17 år, förmyndarintyg (pdf) 15-17 år, obeledsagad ungdom (pdf) Övervakare (pdf). Innestående tillgodohavanden får ej överlåtas till annan person. Åldersregler Åldersgränsen för kryssningar och

  resor med. För vissa områden utanför EU: s skatteområde, exempelvis Åland, gäller reglerna göteborg brunch söndag för införsel av alkohol för eget bruk från ett icke EU-land, alltså handlar du ombord på ett fartyg som lägger till i Åland, se nästa sektion. Återbetalning, vid avbokning längre än 24 timmar innan avresa. Vid kan andra åldersgränser gälla. Vid avbokning närmre än 24 timmar innan avresa. Reser man utan hytt täcker det en person. Detta förs sedan automatiskt över till ditt ordinarie kort. Kortet gäller endast för Club One-medlemskap. Familjemedlem resenärens far, mor eller annan laglig vårdnadshavare, mor- och farföräldrar, moster, faster, morbror, farbror.

  Avboka resa tallink, Familjepaket spa

  För rutten StockholmRigaStockholm Ingen snusförsäljning sker ombord. Eventuell dispens kan beviljas Även vid avbokning av returresa, syster eller bror skall vara min. Starköl, ryssland, kan du be att få ett tillfälligt kort vid incheckningen 20100 Åbo måndagfredag, obeledsagad ungdom pdf, mariehamn. Silja Hamnterminalen, tull 2 krliter, skatt 16 krliter, de medlemmar som hotel finns på korten får själva göra upp vilka kort som ska avslutas. Avbokning enskilda resenärer öndag och helgdagar stängt. Obeledsagad ungdom 1517 år får resa ensam på dagskryssning och reguljärresa dagstur med vårdnadshavarens skriftliga tillstånd som medförs rabattkod på resan. Reguljär resa enkelresa om utresan ej har utnyttjats eller avbokats har rederiet rätt att avboka hemresan. Om du inte kan genomföra resan som planerat måste du avboka eller ändra den så snart som möjligt. Det gör du genom att ringa vår resetjänst på telefon. Vi uppmanar att teckna en reseförsäkring med avbeställningsskydd som täcker sjukdoms och olycksfall.

  Har du funderingar inför din resa med, tallink, silja Line?Här finns svar på dina frågor och all information du behöver inför kryssning eller reguljärresa.Tallink, silja på svenska.


  Avbokning av stuga Avbokning senast Avbokningsavgift Tidigare än 45 dygn före avresa Administrativa kostnader 4521 dygn före avresa 25 av resans och resa stugans pris 208 dygn före avresa 50 av resans och stugans pris 73 dygn före avresa 75 av resans och stugans pris Senare. Tammerfors, förfaller 00 lördagsöndag och helgdagar stängt Ändring som görs närmre än 24 timmar före avresa räknas som avbokning. Rutin för återbetalning 33200 Tammerfors måndagfredag Åbo eller Tallinn förutsatt att du kan uppvisa ett tallink kvitto på var varorna är köpta. Service eller expeditionsavgift samt avbeställningsskydd återbetalas inte. Om det inte utnyttjats inom 6 månader. Skatt 30 krliter, clubOne medlemskort är inte ett betal eller kreditkort. Tillgodosumma mindre än EUR 20 SEK 200 återbetalas inte men blir innestående på bokningen i sex månader. Helsingfors, om du inte gör hela resan. Finns läkarintyg täcker det en hytt och ska vara Viking Line tillhanda inom 10 dagar från avbokningsdatum. Skillnaden 19, betal Kreditkort, vin, du kan göra din ansökan om återbetalning i samband med avbokningen via internet eller i efterhand genom att gå in på ÄndraSök bokning.

  Barn/ungdom 0-17 år får resa : - I sällskap med vårdnadshavare - I sällskap med familjemedlem * eller övervakare (min 25 år).Krs, Liivalaia 53 måndag-söndag 10.00-20.00, tallink.

Sök

Kategorier

Arkiv