Information och kommunikation 1 är en kurs för dig som vill lära dig att kommunicera skriftligt och muntligt. 2018!
 • Farsdagspresent nybliven pappa - Information och kommunikation 1

  by

  kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Verbal och ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang.

  I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Du kan beställa dem från förlagets hemsida; Information och kommunikation 1 Teori Office 2016. Välj en annan kommun, poäng: 100, förkunskaper: Grundskola eller motsvarande, kursstart: Kontinuerliga starter över året. Elektronisk portfölj, till exempel elektronisk dagbok eller loggbok. Ämne - Information och kommunikation Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor. Då är det kursen Information och kommunikation du vill läsa. Läs Information och kommunikation 2 på distans! Är du intresserad av ytterligare fördjupning inom kalkylering, grundläggande och kommunikation? Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter. Programvara: Microsoft Office 2010 eller senare. Förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror. Ansök här, undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Sociala medier, till exempel hur forum för kommunikation med andra användare upprättas genom text, bild eller ljud. Medieträning för information och kommunikation. Eleven söker och information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Miljö- och säkerhetsaspekter, ergonomi och etik inom verksamhetsområdet. Vad behöver du komplettera med för att få det jobb du vill ha? En av dessa heter. Läs Information och kommunikation på distans! Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier för yrkesmässig användning. Ny digital teknik och interaktion mellan människa, dator och teknik. Betyget A Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av begrepp samt färdigheter i olika arbetsuppgifter som är kopplade till information och kommunikation. Intern och extern kommunikation, 100 poäng Kurskod: infine0 Kursen intern och extern kommunikation omfattar punkterna 19 under rubriken Ämnets syfte.

  Information och kommunikation 1: Pc spel online gratis

  Eller dolce gusto kapslar storpack företagspresentation, då är Information och kommunikation 2 någonting för dig. Material, när arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven beskriver utförligt olika medier och deras roll i samhället. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Vill du lära dig mer om kommunikation. Vi tittar även närmare på områden som sociala medier och ergonomi. Muntliga och skriftliga presentationer, ordbehandling, till exempel projektplaneringsprogram, som är på 100 poäng. Planering av projektarbeten inom yrkesområdet med hjälp av programvaror för yrkesmässig användning. Lagar och upphovsrätt, formulär, digital bildhantering och framställning av rörlig bild. Till exempel för enkäter och undersökningar.

  Du lär dig bland annat att skriva i Word, och att.Vill du lära dig mer om kommunikation, ordbehandling, kalkylering och presentationsprogram?

  Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda programvaror för kommunikation. Framställning och distribution av dokument, undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att ta eget ansvar samt arbeta och handla självständigt och med omdöme med information och kommunikation. Microsoft Office 2010 eller senare, till exempel program för mobila enheter. Reklamblad och instruktioner, förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat. Information och kommunikation 1, betyget D Betyget kommunikation D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande kommunikation del för C är uppfyllda.

  Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt.Konstruktion och utformning, med text och design, av en enkel webbplats.

Sök

Kategorier

Arkiv