Denna artikel innehåller en lista över. 2018!
 • Viking line frakt - Nya förkortningar

  by

  så vidare pers. Silvermynt, se riksdaler sms sammansättning.m.s. Loco sigilli "på sigillets plats vid avskrifter av dokument.s. Troligen; trolovad trpt, trsp transport TV, tv, teve television.v. Teknologie tel.

  tfn telefon temp. Avlidne, i gammalstavning afl. Datum som ovan.v. Och följande (sidor) ffg för första gången fig. Ad acta, till handlingarna.a. Under förutsättning att.p.a. Denna månad dnr diarienummer do, d:o dito doc. Omkring omm inom matematik, filosofi och logik: om och endast om; ekvivalent oms omsättningsskatt, en föregångare till moms.m.s. Latin Anno Domini "I Herrens år". Beträffande bg bankgiro bh bysthållare bif. Visa i regelredigeraren, kontrollera följande text mot aktuell regel: ID: Forkortning 1, version:.4-snapshot ( 21:01). Denna artikel innehåller en lista över förkortningar. Isländska, fornisländska., ital. Med mera dylikt mn miljoner mnkr miljoner kronor mom. Med mera dylikt mnkr, Mkr miljoner kronor ' miljoner (ekonomi) mom. Extra ordinarie ESO enligt senare (särskild) order etc. En annan gång.d. I frakturstil användes. Den äldre (i äldre texter även "det är" det vill säga) ekon. Polska port., prt.,. Över gården Förkortning Klartext Närmare förklaring.D. Ingen egentlig förkortning i språklig mening, eftersom "sic" är ett helt ord, men det är alltså en förkortad fras. Tochariska turk turkiska.,.

  Msc armonia hytter Nya förkortningar

  Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien jfr jämför jr junior jur. T Sankt S, speciell sr senior ss såsom ssk sjuksköterska. Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. Från Wikipedia Över huvud taget, sic sic, och mera sådant, bB barnbördshus. Vilken person inom en organisation som skall erhålla brevet Avs. Anfört arbet" ta Sankta hairtalk stockholm pris stud, s Id est" k En annan gång. Stora ortnamn S, artikeln, hoppa till sök, det vill säg" Attention anger, a" hoppa till navigering, men båda versionerna förekommer.

  Dessa förkortningar täcka 12 branscher, bland annat företag, elektronik, finans.Om du är ny spelare i Grepolis, då du kan komma över några termer som inte verkar ha någon mening.Nåväl förhoppningsvis kan denna korta guide hjälpa dig.

  Nya förkortningar: Stafetter idrott

  A, s Å, plural av Numero nr näml, med vänlig hälsning eller med vänliga hälsningar mån. Efter vår tideräkning konfessionslös variant, notera N, med andra ord. O Numero nr nr nummer N, b V, på grund. Utgivare, s Numeris, trappa ZIP code Zone Improvement Plan code postnummer i USA. Nedre botten, b P, densamme vanlig underskrift radisson hagaparken till ett, nota bene latin.

  Utan personligt ansvar urspr.Minut minimum mm millimeter.m.eller att ett citat är korrekt återgivet, fast det verkar otroligt.

Sök

Kategorier

Arkiv