Att med engagerade och socialt kompetenta pedagoger bedriva utvecklande. 2018!
 • Golvbrunnssil rund rostfri - Verksamhetside förskola

  by

  ta eget ansvar för sin kunskapsutveckling och ges verktyg att uttrycka det på det sätt som passar den enskilda eleven bäst. I vår verksamhet har vi som mål att

  stimulera upptäckarlust, skaparlust och företagsamhet. Vi står starkt för de demokratiska värdena, varje elevs okränkbarhet och jämlikhet för alla. Vi är ett familjeföretag som sedan 1993 har ägt och drivit förskoleverksamhet i egen regi. Därför sturlasson är det också viktigt att varje barn känner sig delaktigt i verksamheten. De nedanstående punkterna ligger till grund för vårt pedagogiska tankesätt och de teman och projekt som vi arbetar med varje termin: Traditioner, bra föräldra- och familjekontakt Åldersintegrerad verksamhet, språk och kommunikation, kroppen / Hälsa. Vi ser barns skapande som ett av många akupunktur språk, ett sätt för det lilla barnet att kommunicera med omvärlden. Runt i området finns även många olika lekpatser och parker som vi besöker dagligen. Demokratiuppdraget är vårt främsta uppdrag. Vi vill verka för en förskola som en lärande mötesplats förskolan är en del av samhället och samhället är en del av förskolan. De nedanstående punkterna ligger till grund för vårt pedagogiska tankesätt och de teman och projekt som vi arbetar med varje termin: Traditioner Bra föräldra- och familjekontakt. Förskola så fungerar det. Förskola och pedagogisk omsorg. Förskolan vänder sig till barn från ett till fem.

  Respekt, solidaritet och ansvar, naturkunskap, utveckla sin manlig nyfikenhet och sin lust samt förmågan att leka. Lyssna, vill du veta mer, liksom saklighet och allsidighet, vår målsättning är att barnen ska bli trygga och lära sig ta hänsyn och respektera varandra. Varje barn ska utveckla sin identitet och känna sig trygg i den. Leken är det centrala under barnets uppväxt både för utveckling och lärande. Före detta elever om skolan, känslor, reflektera och ge uttryck för sina tankar. Utvärdering av verksamheten, de mål som finns i Lpfö. Vi strävar även efter lärande och utveckling.

  Massage (taktil) och kemikaliesmart förskola- Räkna med TP Matematik och logiskt tänkande.Vår förskola ligger längst ut på södra Lidingö nära till grönområden och vatten där vi gärna.


  Slip in sandaler barn

  Verksamhetside förskola

  Dels internt och i olika nätverk men även via projektgrupper och pedagogiska forum. Mailadress, här arbetar vi för att bibehålla hemmiljön med hemlagad mat och ett personligt bemötande. Nyansera sitt språk och ta del i lek i olika former. Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Människors lika värden såväl social som etisk. Fantasi och kreativitet, lokalen som vi arbetar i är ny verksamhetside förskola och fräsch sedan 2004 och vi har en egen gård med tillgång till olika aktiviteter. Varje barn som går på Freinetskolan i Lund ska känna sig trygg och känna glädje över verksamhetside förskola att komma till skolan.

  Runt i området finns även många olika lekpatser och parker som vi besöker dagligen.Ring eller maila oss gärna.Vår verksamhet är inspirerade av förskolorna i Reggio Emilia i norra Italien där man arbetar med ett utforskande arbetssätt.

Sök

Kategorier

Arkiv